1. OPŠTE ODREDBE I USLOVI

1.1 Odredbe i Uslovi su zvanični dokument koji zajedno sa Pravilima privatnosti predstavlja ugovor između Vas, kao korisnika (u daljem tekstu „Vi“,  "Vas", "Vaš", „Vašem“, „Vam“, „Vama“ ili "korisnik" u ovom dokumentu) i nas.


Mi smo Moj Supermarket d.o.o.- Podgorica, firma registrovana u Crnoj Gori sa sjedištem u ulici IV jula bb, u okviru koje je organizovan internet servis „mojSupermarket“ (a govorimo o sebi kao "mojSupermarket", „web servis“, „web stranica“, "mi", "nas" ili "naš " u ovom dokumentu).


1.2 Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj Ugovor. Pristupanjem i korišćenjem ove web stranice ili korišćenjem bilo kojeg njenog dijela ili usluge koja je dostupna kroz web stranicu „mojSupermarket“  (www.mojsupermarket.me), saglasni ste s Odredbama i Uslovima navedenim u daljem tekstu, i u tom smislu Ugovor će se smatrati potpisanim. Ovaj Ugovor je sklopljen između Vas i nas.

 

2. POJMOVI

2.1  U ovom Ugovoru, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije slijedeći nazivi znače:


2.1.1  "Deklaracija" označava podatke koji se nalaze na maloprodajnoj ambalaži bilo kojeg proizvoda, a prezentovanog na web stranici „mojSupermarket“.


2.1.2  "Korpa“ predstavlja skup ili spisak proizvoda ili usluga koji ste Vi sastavili prema Vašem nahođenju i shodno Vašem interesovanju, te predstavlja Vaš odabir.


2.1.3  "Zdravstvena provjera proizvoda" predstavlja bilo koju uslugu koja već jeste ili će možda biti uvedena, a koja upoređuje specifične zdravstvene podatke različitih proizvoda.


2.1.4  "Zdravstvene informacije o proizvodu" predstavljaju opšte informacije o zdravlju, prehrani i srodnim pitanjima.


2.1.5  " Zdravstvene informacije o proizvodu - usluga" označava sve ili bilo koju od usluga koje pružamo  preko web stranice „mojSupermarket“ (ili preko nekog drugog vida elektronske komunikacije od „mojSupermarket“) čime:


2.1.5.1  imate pristup sadržajima koji se odnose na uticaj proizvoda na zdravlje (bilo kroz članak, komentar, bilten, blog ili na bilo koji drugi način);


2.1.5.2  imate mogućnost korištenja bilo koje od komunikacijskih usluga koje pružamo putem web strane „mojSupermarket“  (kao što je RSS ili objavljivanja komentara, itd.) a koji se tiču informacija o zdravlju.


2.1.6 "Politika informisanja o zdravlju" označava pravila koja se koriste za prikaz informacija na web stranici ili kao dio usluge o specifičnim zdravstvenim podacima proizvoda i njihovog uticaja na zdravlje.


2.1.7  "Ocjene i pregled usluga", znači uslugu koju pružamo na našoj web stranici koja može da Vam omogući da postavljate pitanja, ostavljate svoja mišljenja ili komentare u vezi bilo kojeg proizvoda prezentovanog na web strani ili usluge koju pruža „mojSupermarket“.

2.1.8  "Usluga" označava sve ili bilo koju od usluga koje pruža „mojSupermarket“ preko web stranice (ili preko druge elektronske komunikacije od „mojSupermarket“).


2.1.9  "Specifični zdravstveni podaci" označava informacije o proizvodima, kao i sastojke proizvoda (uključujući masti, šećer, so i kalorije) i / ili nutricionističke informacije, ali i upozorenja na alergijska svojstva nekih proizvoda.

2.1.10  
"Supermarket usluga" označava uslugu ili dio usluge koju pruža „mojSupermarket“ preko web stranice (ili preko drugog vida elektronske komunikacije od „mojSupermarket“) čime:

2.1.11.1 možete dobiti informacije o ponudi proizvoda i usluga koje nudi mojSupermarket ili o određenim kategorijama ili podgrupama proizvoda ili usluga koje pruža

2.1.11.2 ako se registrujete kod nas za usluge i pridržavate se ostalih stavki ovog Ugovora, možete dobiti pomoć pri korišćenju usluga i kupovine proizvoda is online prodavnice „mojSupermarket“,

2.1.12  "Web stranica" označava web stranicu: mojSupermarket.me


2.2 Zadržavamo pravo izmjene ovih odredbi i uslova u bilo kojem trenutku. Sve izmjene i dopune tih uslova će biti objavljene online na web stranici: www.mojsupermarket.me. Vi kao korisnik može otkazati ovaj Ugovor putem pisane obavijesti (poštom ili e-mailom na support@mojSupermarket.me) ukoliko ne želite pristati na nove odredbe i uslove koje Vam ponudimo. Međutim, nastavak korišćenja usluge ili web stranice će se smatrati kao prihvatanje novih uslova.

 

3. WEB STRANICA I USLUGE

3.1  Primjena uslova: Korišćenje usluga i web stranice su u skladu s odredbama i uslovima navedenim u ovom Ugovoru.


3.2  Starost: Za korištenje web stranice i / ili usluge (bilo sa ili bez registracije), morate imati 18 godina ili više.


3.3  Mjesto korišćenja: Web strana i usluga usmjerene su isključivo na one koji su pristupili našoj web stranici iz Crne Gore. Ne garantujemo da je ili će biti usluga dostupna izvan Crne Gore. Ako odlučite da pristupite web stranici www.mojsupermarket.me (ili usluzi) izvan  Crne Gore, činite to na vlastitu odgovornost i ne odgovaramo za eventualne troškove.


3.4  Korišćenje: Web stranica i usluga „mojSupermarket“ su namjenjeni za nekomercijalnu i ličnu upotrebu i ne smiju se bez našeg izričitog odobrenja koristiti u poslovne svrhe. Ako želite koristiti podatke ili uslugu web stranice za komercijalne svrhe, molimo da nam se obratite na našu adresu navedenu u članu 1 ili putem e-maila na support@mojSupermarket.me. Sigurni smo da ćemo na obostrano zadovoljstvo postići dogovor i naći zajednički ekonomski interes.


3.5  Podjela: Ako se usluga (ili bilo koji njen dio) dijeli na bilo koji način, ovaj Ugovor će se primjenjivati na sve obavljene usluge, bez obzira da li se ili ne one iskazuju kao zasebne funkcionalne i / ili nezavisne usluge.


3.6  Zabrana korišćenja: Mi zadržavamo pravo da Vas spriječimo u korišćenju web stranice i/ili naše Usluge (ili bilo kojeg njenog dijela).


3.7  Oprema i konekcija: Za korišćenje web stranice i/ili usluga potrebno je da obezbjedite računarsku opremu i internet konekciju. Mi nismo odgovorni za troškove telekomunikacija ili druge troškove koji mogu nastati korišćenjem naše web stranice.


3.8  Registracija: Vi možete koristiti našu web stranicu i bez registracije, međutim registracijom za usluge moći ćete koristiti više  funkcionalnosti naše web stranice. Mi zadržavamo pravo da odbijemo novu registraciju ili otkažemo staru registraciju u bilo kojem trenutku.


Opšta pravila o korišćenju usluga i web stranice  „mojSupermarket“


3.9  Ne garantujemo da će usluga ili web stranica raditi bez greške i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve greške ili propuste. U slučaju greške u usluzi, grešku treba prijaviti putem e-maila na: support@mojSupermarket.me


3.10  Ne garantujemo da će Vaše korišćenje usluga ili web stranice biti bez prekida i da će sve informacije koje dobijete putem usluge ili na web stranici uvijek biti pravovremene, tačne i pouzdane.


3.11  Preduzeli smo sve tehničke mjere kako bi bezbjedno boravili na web stranici mojSupermarket, ali ne garantujemo da korišćenjem naših usluga ili Web stranica Vaš računar neće biti zaražen virusom ili da neće imati neki drugi neželjeni efekat prouzrokovan računarskom tehnologijom.


3.12  Preduzeli smo sve tehničke radnje i mjere kako bi servis radio nesmetano, ali ne garantujemo da pristup usluzi i/ili web stranici neće imati smetnji, te se s toga može desiti da naš servis bude obustavljen, ograničen ili ukinut u bilo kojem trenutku.


3.13  Zadržavamo pravo da možemo promjeniti, zamjeniti, obustaviti ili ukloniti bez obavještenja bilo koje informacije ili usluge na web stranici ili povremeno dio usluge ili obavještenja. Vaš pristup na web stranice i / ili usluge također može biti povremeno ograničen zbog servisiranja, održavanja ili uvođenja novih sadržaja ili usluga. Takvi prekidi će trajati što je to moguće kraće.


3.14  Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj ili usluge bilo koje druge web stranice ili usluge I/ili sadržaja na koje web stranica ili usluga imaju link.


3.15  Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za funkcionalnost vašeg  web browsera.


3.16  Zadržavamo pravo da blokiramo pristup i / ili uredimo ili uklonimo bilo koji materijal koji povrjeđuje bilo koju od klauzula ovog ugovora ili poslovni interes bilo kojeg saradnika, dobavljača ili zakupca reklamnog prostora „mojSupermarket“ .


Kršenje pravila


3.17 Ako Vi ili neko drugi, uz Vaše dopuštenje, koristi web stranicu ili uslugu protivno ovom Ugovoru, možemo obustaviti korišćenje neke usluge i / ili web stranice (u cijelosti ili djelimično).


3.18 Ako jednom obustavimo korišćenje usluge ili web stranice, možemo trajno odbiti ponovno korišćenje usluge ili web stranice, ili eventualno sve dok ne primimo pismenu garanciju od Vas da neće biti ponovnog kršenja odredbi ovog Sporazuma.

 

4. INTERNET SERVIS „mojSupermarket“

Osnovne informacije o servisu „mojSupermarket“

4.1 Servis„mojSupermarket“ (sa registracijom za ovu uslugu) Vam omogućava:


4.1.1 Pristup informacijama o proizvodima, cijenama proizvoda i uslugama dostupnim u mojSupermarket-u (ovo je omogućeno i bez registracije)


4.1.2 Razne vrste usporedbe proizvoda, cijena proizvoda i usluga

4.2 Ako se registrujete kod nas za uslugu „mojSupermarket“, to Vam dodatno olakšava interakciju sa nama.

 

Ponude

4.3 U sklopu našeg web servisa nudimo article koji su trenutno na lageru, međutim ne možemo garantovati da je ponuda u svakom momentu Vašeg pregleda i stavljanja proizvoda u korpu dostupna.

4.4 Proizvodi kojih ne bude na lageru, a Vi ih poručite, neće Vam biti naplaćeni (u slučaju online plaćanja), i u tom slučaju ćete biti obavješteni o tome kroz stanje Vaše korpe.


4.5 Mi možemo koristiti razne algoritme za filtriranje i odabir ponuda za koje vjerujemo da su pogodne i prikladne za prikaz. Naš izbor se temelji na vlastitim unutrašnjim podudaranjima i kriterijumima filtriranja. Nastojat ćemo, kada god je moguće, isključiti sve subjektivne činioce i poglede tako da pregled bude u skladu s fer i poštenom praksom i nepristrasan.

Cijene i alternativne stavke

Date cijene su informativnog karaktera. Cijene mogu biti i orjentacione pogotovo kada se radi o robi koja se vaga jer iz razumljivih razloga tada nije moguće precizno izmjeriti zadatu vrijednost (1000g i sl.).

4.6 Tokom korišćenja usluge mojSupermarket i upoređivanja cijena, možemo imati uvid u sadržaj Vaše korpe te možemo:


4.6.1 Ponuditi alternativne stavke koje imaju nižu cijenu ili bolje vrijednosti (što znači nižu cijenu po jedinici). Alternativne stavke se dodaju automatski u Vašu korpu (nije pravilo da će se uvijek automatski dodati), a Vi možete odlučiti da li da ih prihvatite ili ne.


4.6.2 Ponuditi alternativne stavke u smislu da sugerišemo trgovinu na nižu razinu (jeftiniji proizvodi). Ove alternativne stavke su automatski dodate u Vašu korpu (nije pravilo da će se uvijek automatski dodati) i Vi možete odlučiti da li da prihvatite ili ne.


4.6.3 Ponuditi alternativne stavke koje su na osnovu informacija iz deklaracije proizvoda zdravije.


4.6.4 Zamijeniti nedostupne stavke. U tom slučaju, ove zamjenske stavke automatski će se staviti u Vašu korpu (nije pravilo da će se uvijek automatski dodati), dok tu stavku možete odbiti i onda će u Vašoj korpi nedostajati jedna stavka.
 Sa ovim će te biti upoznati prije završetka kupovine.

4.7  Bez obzira jesu li stavke u Vašoj korpi dodate automatski ili ne, Vi uvijek imate opciju da odbijete kupiti takve stavke.


4.8  Vi ste uvijek slobodni ignorisati predložene alternative i odbiti automatske zamijene - ekvivalente za nedostupne predmete. Vaša je odgovornost da provjerite da su alternativne ponude i zamjene prihvatljive za vas.

 

Redoslijed prikazivanja, grupisanje proizvoda i posebne police („brendirane prodavnice“)

4.9 U sklopu naše usluge biti će Vam ponuđeni proizvodi na temelju različitih kriterijuma. Kriteriji se mogu promijeniti tokom vremena. Neki od kriterijuma su:


4.9.1 Prikaz proizvoda i usluga je po abecednom redu;


4.9.2 Proizvodi i usluge mogu se sortirati po rangu samog brenda i to od vodećeg brenda pa na niže (po broju proizvoda koje nudi brend ili po popularnosti na web stranici, i sl.);


4.9.3 Proizvodi i usluge mogu se sortirati po različitim zdravstvenim informacijama.


4.10 Mi ćemo nastojati prikazati proizvode i usluge na temelju Vaših odabranih kriterija, ali sam prikaz može zavisiti od Sponzoriranih stavki koje se mogu pojaviti u bilo kojoj poziciji.
 Predstavljanje ili  naručivanje proizvoda i usluga se vrši pomoću naših algoritma napravljenih na osnovu određenih pretpostavki i određenih unutrašnjih razmišljanja. Mi ćemo uložiti napore da prikaz proizvoda i usluga bude prema Vašim odabranim kriterijumima, ali ne garantujemo da će naš poredak svih proizvoda i usluga uvijek i u potpunosti biti objektivan. To znači da možemo odabrati prikaz određenih proizvoda i usluga koji može varirati ovisno o kriterijumima odabranim od strane mojSupermarket, a na osnovu subjektivnih kriterijuma (sponzorisane stavke i sl.).

 

Vaučeri

4.11 U sklopu Kupovine na web stranici mojSupermarket biti će Vam ponuđeni vaučeri ili kuponi.

4.12 Vaučeri su online kuponi namjenjeni svim korisnicima web stranice sa čijom upotrebom se ostvaruje popust prilikom kupovine.

4.13 Vaučeri imaju svoj rok, te prilikom korišćenja vaučera obavezni ste provjeriti rokove i uslove vezane za konkretan vaučer (provjeriti trajnost i ograničenja).

 

5. DOSTAVA I EVENTUALNE REKLAMACIJE

Dostava

5.1 Web stranica „mojSupermarket“ robu dostavlja na području Crne Gore i to trenutno samo na teritoriji grada Podgorice.
 Kada usluga bude dostupna i u drugim gradovima moći ćete iz opadajućeg menija, u procesu kupovine odabrati dostupne gradove.

5.2 Naručena roba će biti sortirana približno onako kako je i grupisana i podjeljena po kategorijama na web stranici, a za transport spakovana tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.


5.3 Naručena roba će biti dostavljena u vremenu koje ste naveli pri završetku procesa plaćanja i poručivanja.


5.4 Dostava porudžbine se naplaćuje po važećem cjenovniku koji je jasno istaknut na strani gdje vršite odabir vremena dostave.

5.5 Ukoliko neki proizvod nedostaje u odnosu na poručenu robu, porudžbina će biti isporučena bez tog proizvoda i neće biti naplaćena.

Reklamacije

5.5 Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti sadržaj isporuke i u slučaju eventualnih grešaka u isporuci ili oštećenja robe, odmah reklamirati dostavljaču koji je robu i dostavio. Robu ne preuzimati ako su na njoj vidljiva spoljašnja oštećenja. Ako niste zadovoljni sa naručenim artiklom, možete ga vratiti, s tim što se o tome mora sačiniti zapisnik gdje treba jasno navesti razlog povraćaja robe. Razlozi za povraćaj robe mogu biti: oštećena ambalaža i neadekvatan proizvod. Prilikom povraćaja neispravne i/ili oštećene robe iznos računa će biti umanjen na licu mjesta za cijenu koštanja vraćenog artikla.


5.6 Provjera ispravnosti porudžbine se vrši prilikom preuzimanja iste, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

6. PLAĆANJE

6.1 Plaćanje porudžbina se vrši gotovinski ili kreditnom karticom i to prilikom isporuke (svaki dostavljač ima POS terminal za plaćanje putem kartica), i/ili kreditnom karticom prilikom poručivanja i to direktno preko stranice CKB banke, a preko stranice mojSupermarket.


6.2 Vi ste odgovorni za plaćanja proizvoda i usluga prema mojSupermarket jer se roba i usluge plaćaju direktno preko stranice banke i mi nemamo nikakvu odgovornost po pitanju same transakcije i prenosa sredstava.

6.3 Prenos sredstava se vrši preko procesora CKB banke.

6.4 Korištenje web stranica je trenutno besplatno za sve posjetioce web stranice mojSupermarket. mojSupermarket zadržava pravo naplatiti uslugu od Vas u budućnosti za određene usluge koje su prethodno bile besplatne. Uvijek ćete biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama prije nego budete izloženi nekom trošku. U slučaju naplate neke usluge u budućnosti, mi ćemo Vas pitati za takve detalje.

 

7. PORUKE I OBAVJEŠTENJA

7.1 U sklopu usluge mojSupermarket, mogu Vam biti poslate poruke (mail, sms i sl.) koje mogu sadržavati ponude ili druge informacije o proizvodima i uslugama koje ste možda odabrali. Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za tačnost i/ili potpunost za dostavljene informacije (e-mailom, ispisom sa drugih web stranica i sl.), međutim, mi ćemo učiniti sve razumne napore kako bi osigurali da su sve informacije ili prijedlozi koje primite u poruci su pravovremene i tačne.


7.2 Slanjem(ostavljanjem) Vašeg e-maila u bilo kom svojstvu, slažete se da mojSupermarket i njegovi saradnici, kao i firme sa kojima mojSupermarket ima ugovoreni odnos, mogu koristiti Vašu e-mail adresu kako bi Vas obavjestili o statusu Vaše korpe ali i u druge svrhe vezane za proizvod ili uslugu, kao i u administrativne svrhe.

7.3 Na strani “Moj nalog” imate mogućnost da odaberete opciju da li želite ili ne želite da primate obavještenja o eventualnim akcijama, popustima, promocijama ili nagradnim kuponima.

 

8. KOMENTARI, MIŠLJENJA I POSTOVI

8.1 U sklopu usluge i na web stranicama, možemo Vam omogućiti da stavljate postove, mišljenja ili druge komentare u vezi proizvoda ili usluge. Mi možemo prema vlastitom nahođenju ukloniti Vaše postove, mišljenja ili druge komentare u bilo koje vrijeme, i tada više neće biti vidljiv ostalim posjetiocima sajta.


8.2 Slanjem bilo kakvog sadržaja na mojSupermarket u smislu posta, mišljenja ili komentara, izjavljujete:


8.2.1 Da ste Vi autor takvog sadržaja i vlasnik svih prava intelektualnog vlasništva u njima;


8.2.2 Da su svi sadržaji koje ste objavili tačni, tj. da nema lažnih, netačnih i obmanjujućih informacija;


8.2.3 Da imate najmanje 18 godina;


8.3.5 Da sadržaj koji ste postavili ne krši bilo koji od uslova ovog Ugovora i nije uvrjedljivog karaktera ni po kojoj osnovi.

 

9. USLUGE INFORMISANJA O UTICAJU PROIZVODA NA ZDRAVLJE

9.1  Stranica može, u cilju pružanja bolje i kompletnije usluge, sadržavati određene sadržaje koji se odnose na informacije o zdravlju, tj. uticaj proizvoda na zdravlje. Taj sadržaj može biti ažuriran, izmijenjen ili uklonjen, s vremena na vrijeme, ili u bilo kojem trenutku, bez prethodnog obavještenja.


9.2  Informacije o uticaju proizvoda na zdravlje su informativnog karaktera i one:


9.2.1  ne mijenjaju i ne mogu mijenjati stručno mišljenje ljekara ili saznanja i mišljenja stručnjaka nutricioniste.


9.2.2  ne smiju se koristiti za dijagnoze, izbor načina liječenja, izbora načina ishrane ili planiranja dijeta.


9.2.3  nisu detaljne i dovoljno ažurne da bi mogle odražavati zvanične stavove iz oblasti medicine, zdravlja i ishrane.


9.2.4  ove informacije doprinose opštoj informisanosti o svim aspektima uticaja proizvoda na zdravlje prilikom njegovog korišćenja pri ishrani.


9.3  Osobe sa zdravstvenim problemima treba da se obrate ljekaru, koji je osposobljen za posmatranje i tumačenje simptoma, i koji će biti u mogućnosti odrediti pravu  dijagnozu ili dijetu na temelju stručne osposobljenosti.


9.4  Informacije koje se odnose na zdravlje prenosimo iz drugih izvora i ne predstavljaju autorski tekst, te i pored toga što ćemo veoma predano raditi na tome da sve informacije budu tačne i istinite, ne garantujemo za 100% tačnost informacija.


9.5  Mi nismo zdravstvena institucija i ne sprovodimo nikakva klinička ispitivanja ili zdravstvena ispitivanja bilo koje druge vrste na osnovu kojih bi Vi sami mogli donositi odluke o organizovanju dijeta ili eventualnog liječenja.


9.6  Sve primjedbe i komentare dostavljene sa Vaše strane koji se odnose na informacije o zdravstvenom sadržaju moraju dobiti autorizaciju sa naše strane, a pri tom mi nemamo nikakvu obavezu objavljivanja takvih komentara.

 

10. REGISTRACIJA

Prijava za usluge

10.1 Registracija Vam omogućava da poručujete, kupite i pošaljete Korpu koju ste odabrali u vidu narudžbe direktno u mojSupermarket i time ostvarujete direktan kontakt sa nama.

 

Opša pravila Registracije

 

11. ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Vaše korišćenje naših stranica je u potpunosti na Vašu odgovornost.

Sadržaj web stranice mojSupermarket je takav kakav je prikazan i dostupan je kada je dostupan, a mi ćemo se truditi da bude praktičan za primjenu i dostupan 24h - 365 dana u godini.


mojSupermarket se odriče bilo kakvih garancija, uključujući ali ne ograničavajući se na garanciju za dostupnost, tačnost informacija, sadržaj informacija i usluga.

mojSupermarket ne garantuje da će stranica raditi bez grešaka, zastoja ili prekida.


mojSupermarket ne garantuje da server na kome je postavljena stranica nije ili da neće biti zaražen virusom.

mojSupermarket kao firma, bilo ko od vlasnika, direktora, menadžera, agenata, saradnika (kolektivno ili pojedinačno) nije niti može biti odgovoran za bilo koju vrstu eventualne štete, uključujući ali ne ograničavajući se na direktnu, indirektnu ili posljedičnu štetu po osnovu korišćenja ili nekorišćenja stranica ili neke od usluga internet stranica